Др Јован Ђукановић рођен је 22. октобра 1931. године у Марибору, у породици царинског чиновника. До 1941. године живео је у Београду, где је завршио три разреда основне школе. Даље школовање наставио је у Ваљеву, где је матурирао јуна 1950. Од 1950. године студирао је германистику и англистику на Филозофском факултету у Београду. Дипломски испит положио је јуна 1955. године. На постдипломским студијама из германистике на Филозофском факултету у Београду провео је две године (1957. и 1958). За асистента за немачки језик Филозофског факултета у Београду изабран је фебруара 1959. године, а за доцента за исти предмет изабран 1970. и поново 1975. Докторску тезу под насловом Језик и стил Хартмановог ,,Грегориусаˮ и ,,Изабраникаˮ Томаса Мана одбранио јануара 1970. године на Филолошком факултету у Београду.  Школске 1961/1962. године био је на Универзитету у Бону (СР Немачка) на усавршавању код проф. Л. Вајсгербера (L. Weisgerber) и Х. Мозера (H. Moser). У више махова учествовао је у течајевима за германисте на универзитетима у СР Немачкој и ДР Немачкој. Током школске 1971/72. године предавао немачки језик као хонорарни доцент на Филозофском факултету у Новом Саду. На Филолшком факултету у Београду предавао је Савремени немачки језик.

Члан је Друштва за стране језике и књижевности СР Србије, Друштва за примењену лингвистику СР Србије, ,,Thomas-Mann-Gesellschaftˮ у Цириху, и дописни члан Научног института за немачки језик у Манхајму. Од 1963. до 1971. био је секретар уредништва часописа Живи језици, а од 1971. је члан редакције истог часописа. Од 1971. године обављао је дужност секретара Уређивачког одбора Анали филолошког факултета. Више година био је секретар Секције Удружења универзитетских наставника и других научних радника СР Србије на Филолошком факултету у Београду.

 

Објављени радови

 1. Карл Цукмајер. – Београд, Народна књига, 1958, стр. 129–141. (Поговор уз роман Господар живота и смрти).
 2. Карл Цукмајер: Господар живота и смрти. – Београд, Народна књига, 1958, стр. 5–127. (Превод).
 3. Бернард Келерман. – Београд, Народна књига, 1959, стр. 231–237. (Поговор уз роман Ингеборг).
 4. Како су наши листови и часописи обележили 1956. године стогодишњицу Хајнеове смрти. – Живи језици, Београд, 1962, књ. II, св. 1, стр. 71–80
 5. О неким стилским вредностима безличне заменице ES у Шилеровој балади ,,Der Taucher“. –  Живи језици, Београд, 1962, књ. IV, св. 1–4, стр. 19–25.
 6. Томас Ман и Немци. – Filološki pregled, Beograd, 1963, св. I–II, стр. 251–253. (Приказ).
 7. K. Fistrović – M. Kordaš: Tuji jeziki za otroke; M. Švajger: Jezikovne igre. – Живи језици, Београд, 1963, књ. V, св. 1–4, стр. 102. (Приказ).
 8. Roman o hohštapleru. Београд, Рад, 1964, стр. 363–366. (Поговор уз роман: Tomas Man, Ispovesti varalice Feliksa Krula).
 9. Ognjan M. Radović: Osnovi sintakse savremenog nemačkog jezika. – Живи језици, Београд, 1964, књ. VI, св. 1–4, стр. 102. (Приказ).
 10. Burghart Wachinger: Studien zum Nibelugenlied. – Filološki pregled, Beograd, 1964, књ. II, св. 3–4, стр. 237–238. (Приказ).
 11. Логика књижњвности (K. Hamburger: Die Logik Der Dichtung). – Filološki pregled, Beograd, 1964, књ. II. св. 3–4, стр. 255–259. (Приказ).
 12. G. Wilhelm – E. Galley: Heine-Bibliographie. – Filološki pregled, Beograd, 1964, књ. II, св. 3–4, стр. 268. (Приказ).
 13. H. Brinkmann: Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. – Filološki pregled, Beograd, 1964, књ. II, св. 3–4, стр. 293–296. (Приказ).
 14. Један вид диференцијације у савременом немачком језику. (Резиме: Ein Differenzierungsprozess in der gegenwärtigen deutschen Sprache). – Анали Филолошког факултета, Београд, 1966, књ. VI, стр. 470–485.
 15. Besede. Izbor iz svetskog besedništva (говори М. Лутера, Ј. В. Гетеа, Ф. Шилера, Г. В. Ф. Хегела, Ф. Грилпарцера). – Beograd, Kultura, 1966, стр. 109–112, 164–168, 189–198, 242–244, 252–253. (Превод).
 16. В. Жупчански-Печник и Ј. Богичевић : Немачки језик за IV разред економске школе. – Живи језици, Београд, 1967, књ. IX, св. 1–4, стр. 72–73. (Приказ).
 17. Nemačko-srpskohrvatski glosar. – Живи језици, Београд, 1969, књ. XI, св. 1–4, стр. 149. (Приказ).
 18. В. Гавриловић: Немачки језик за III разред гимназије. – Живи језици, Београд, 1969, књ. XI, св. 1–4, стр. 156–159. (Приказ).
 19. Igor Karuzo: Specijalni aspekti psihoanalize. – Beograd, Kultura, 1969, стр. 69–165. (Превод и регистар).
 20. Огњан Радовић (поводом седамдесетогодишњице). – Анали Филолошког факултета, Београд, 1969, бр. 9, стр. 427–431.
 21. Deutschlehrer und Deutschunterricht in Jugoslawien. – Der Deutschlehrer. Fachzeitschrift für die Deutschlehrer in der Türkei, Ankara 1969/1970, бр. 6, стр. 19–22. (Заједно са Мирком Кривокапићем).
 22. Jezik i stil Hartmanovog ,,Gregoriusaˮ i ,,Izabranikaˮ Tomasa Mana. (Резиме: Sprache und Stil in Hartmanns ,,Gregoriusˮ und im ,,Erwähltenˮ von Thomas Mann). – Beograd, Monografije Filološkog fakulteta, 1971, књ. XXXVIII, стр. 7–227.
 23. Врсте речи у немачком језику у светлости савремене лингвистике. (Резиме: Die Wortarten im Deutschen im Lichte der gegenwärten Sprachwissenschaft). Анали Филолошког факултета, Београд, 1970, књ. X, стр. 355–377.
 24. Контрастивна граматика немачког и српскохрватског језика. –Живи језици, Београд, 1973, књ. XV, св. 1–4, стр. 174–175.
 25. Godišnje zasedanje Instituta za nemački jezik u Manhajmu. – Strani jezici, Zagreb, 1974, br. 2, str. 153.

 

Извор: Анали Филолошког факултета, Београд, 1979.

Приредила:

Смиља Горчић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија

Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета