СРПСКИ ФИЛОЛОШКИ ЧАСОПИСИ (АНОТИРАНИ ИЗБОР)

Стил

Стил је међународни научни часопис првенствено посвећен лингвистици и књижевности. Покренуо га је 2002. године филолог и лингвиста Милосав Чаркић.Часопис излази једном годишње. Текстови у часопису објављују се на више светских језика. Сви бројеви часописа објављени су...

opširnije

Славистика

Славистика представља годишњак Славистичког друштва Србије, и објављује изворне, научне и стручне радове на свим словенским језицима, књижевностима и културама. Радови се такође могу објављивати на светским језицима чије нације имају јаку славистичку традицију, а то...

opširnije

Језик данас

ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ Реч уредништва из броја 1-2, 2014. (нова серија): Нашим читаоцима, Часопис Језик данас, посвећен неговању правилности и лепоте језичког израза, покренут је први пут 1997. године. Жеља Уредништва била је да се на...

opširnije

Зборник Матице српске за славистику

Покренут у време када је српска филолошка периодика била мање разноврсна него што је данас, Зборник Матице српске за славистику (до 1984. године – Зборник за славистику) од почетка је био часопис за словенску филологију, док су друге области славистике биле у њему...

opširnije

Прилози проучавању језика

Међународно познати лингвистички часопис Прилози проучавању језика излази од 1965. године на Филозофском факултету у Новом Саду. До сада је изашло 39 бројева. Академик Павле Ивић је потписан као главни уредник првог броја часописа. Како су рекли чланови редакције др...

opširnije

Филолошки преглед

Покренут је 1963. године, са дужим или краћим прекидима, а публикован је континуирано до 1985. године. У том периоду – који данас називамо ,,првом“ серијом Филолошког прегледа – часопис су уређивали угледни научници: др Драган Недељковић, професор Филолошког факултета...

opširnije

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику

Часопис Зборник Матице српске за филологију и лингвистику основан је 1957. године. До 1984. излазио је под називом Зборник за филологију и лингвистику. Објављује изворне и прегледне научне радове, научну критику, хронику и библиографију из области филолошких и...

opširnije

Зборник Матице српске за књижевност и језик

Зборник Матице српске за књижевност и језик најстарији је Матичин зборник, основан 1953. године. Његов оснивач и први главни уредник био је тадашњи председник Матице Младен Лесковац. Прва свеска закључена је 1. септембра 1953, а објављена 1954. године. Лесковац је...

opširnije

Наш језик

Наш језик, часопис за српски књижевни језик, покренуло је 1932. године Лингвистичко друштво у Београду, на челу са Александром Белићем, који је уредио седам књига предратне серије, као и девет књига и први двоброј десете књиге у новој, послератној серији часописа. Од...

opširnije

Јужнословенски филолог

Јужнословенски филолог је часопис Српске академије наука и уметности и Института за српски језик САНУ. Покренули су га 1913. године Александар Белић и Љубомир Стојановић. Ово је један од најстаријих славистичких часописа у Европи, а од почетка часопис за...

opširnije