Часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије и Друштва за српски језик и књижевност Црне Горе. Друштво за српски језик и књижевност основали су 1910. године Александар Белић, Павле Поповић и Јован Скерлић. Његовим радом, који је прекидан само за време ратова...

opširnije