Лекторати за српскохрватски језик у Француској

У Француској функцију лектора за српскохрватски или српски језик обављали су многи научници и писци из Србије: Данило Киш, Борислав Дреновац, Драган Недељковић, Асим Пецо, Божо Ћорић, Милорад Дешић, Зоран Стојановић, Сава Анђелковић, Милован Данојлић, Милисав Савић и...