ПРИЛОЗИ БИБЛИОГРАФИЈИ СРПСКО-НЕМАЧКИХ КУЛТУРНИХ ВЕЗА

ПРИЛОЗИ БИБЛИОГРАФИЈИ СРПСКО-НЕМАЧКИХ КУЛТУРНИХ ВЕЗА

БЕКИЋ, Томислав: Ми и Томас Ман. У Домети. Год. 32, бр. 122/123 (јесен‒зима 2005), стр. 67–79. БЕКИЋ, Томислав: Сигриф Капер и његов непознати спис о Србији. У Зборник Матице српске за историју. Бр. 43 (1991), стр. 161–204. ГРУБАЧИЋ, Слободан: Балада „Ризница“ према...
ГЕТЕ И СРПСКА НАРОДНА ПОЕЗИЈА

ГЕТЕ И СРПСКА НАРОДНА ПОЕЗИЈА

Током последње деценије живота, заправо последњих неколико година, Гете приводи крају други део ,,Вилхелма Мајстера“ и други део ,,Фауста“. Та деценија је од историјског значаја и за српскохрватску народну поезију[2], јер је Гете прихвата и препоручује...
ЈАКОБ ГРИМ И ВУК КАРАЏИЋ:  ОД ФИЛОЛОШКЕ САРАДЊЕ ДО МЕЂУНАРОДНЕ КУЛТУРНЕ СПОНЕ

ЈАКОБ ГРИМ И ВУК КАРАЏИЋ: ОД ФИЛОЛОШКЕ САРАДЊЕ ДО МЕЂУНАРОДНЕ КУЛТУРНЕ СПОНЕ

Тема Вук и Немци није још обрађена ни како ни колико би требало. Помогавши Вуку онако и далековидо и несебично, Немци су ‒ почев од журналисте Хопеа, па преко професора Фатера и талентоване преводитељице Талфј, све горе до врхова немачке, што ће у овом случају рећи и...