Прилози библиографији српско-украјинским књижевним односима

ТАМАШ,  Јулијан, Украјинска књижевност између истока и запада, Нови Сад, 1992. ПОПОВИЋ, Људмила, Путеви модерне украјинске поезије, Савременик плус, 1993, 3−4, стр. 60−72. ПОПОВИЋ, Људмила, Иван Франко − синтеза националног и европског, Књижевна реч, Београд, 1993,...

Књижевне везе Србије и Украјине

Српско-украјински књижевни односи Пошто су културне везе део укупних дотицаја двају народа, тешко их је разграничити од осталих веза које припадају сфери религије, просвете, образовања, науке, технологије, политике, економије, спорта и др. У старијим историјским...