Српско-чешки књижевни односи

Настава чешког језика на Филолошком факултету у Београду

ОД МОРАВЕ ДО МОРАВЕ II Из историје чешко-српских односа. Уредници: др Верица Копривица у сарадњи са др Александром Кордом- Петровић и проф. Предрагом Пипером. Нови Сад, Матица српска у сарадњи са Матицом моравском 2011. Верица Копривица – Катарина Митрићевић-Штепанек...

opširnije

Прилози библиографији српско–чешких културних веза

Александра Корда-Петровић: Чешка историја на српским позорницама деветнаестог века, стр. 253-281. У: Зборник Од Мораве до Мораве II – из историје чешко-српских односа, Матица српска у сарадњи са Матицом моравском, Нови Сад, 2011. Верица Копривица – Катарина...

opširnije

Ангажовани карактер тумачења Чапекових дела у српској средини

ОД МОРАВЕ ДО МОРАВЕ Из историје чешко-српских односа у 19. и 20. веку. Приређивачи: Ладислав Хлатки и Вацлав Штјепанек у сарадњи са Брониславом Хохолачем и Либором Јаном. Брно, Матица моравска у сарадњи са Матицом српском, 2005. Александра Корда-Петровић Ангажовани...

opširnije

Чешка  историја на српским позорницама деветнaестог века

ОД МОРАВЕ ДО МОРАВЕ II Из историје чешко-српских односа. Уредници: др Верица Копривица у сарадњи са др Александром Кордом- Петровић и проф. Предрагом Пипером. Нови Сад, Матица српска у сарадњи са Матицом моравском, 2011. Др Александра Корда-Петровић Чешка  историја на...

opširnije

ЧЕШКА ГРАМАТИКА У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКОМ

ЧЕШКА ГРАМАТИКА У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКОМ[1] Иaкo српскa унивeрзитeтскa бoхeмистикa имa рeлaтивнo дугу трaдициjу и лeпих рeзултaтa[2] (мoнoгрaфских, уџбeничких, лeксикoгрaфских и других), нeки oд вaжниjих зaдaтaкa српскe лингвистичкe бoхeмистикe тeк трeбa дa буду...

opširnije

О српско–чешким књижевним везама

Мирослав Квапил  - О српско–чешким књижевним везама Прихватајући са великим задовољством позив Друштва српско-руског пријатељства, које у организацији Библиотеке града Београда приређује циклус предавања Словенске културе и историја међусловенских односа  да...

opširnije

Чеси и Срби у сусрету

Чеси и Срби у сусрету[1] Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztachů v 19. a 20. století – K vydání připravili Ladislav Hladký a Václav Štěpánek ve spolupráci s Bronislavem Chocholáčem a Liborem Janem, Brno: Matica moravská ve spolupráci s Maticí srbskou,...

opširnije

Чешки лингвисти на београдским скуповима Слависта

ОД МОРАВЕ ДО МОРАВЕ Из историје чешко-српских односа у 19. и 20. веку. Приређивачи: Ладислав Хлатки и Вацлав Штјепанек у сарадњи са Брониславом Хохолачем и Либором Јаном. Брно, Матица моравска у сарадњи са Матицом српском, 2005               Верица Копривица Чешки...

opširnije