Србистика и славистика на светским универзитетима

СРБИСТИКА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У КИНИ

Пекиншки универзитет за стране језике 北京外国语大学 Пекиншки универзитет за стране језике北京外国语大学 (Beijing Waiguoyu Daxue), познат и као Beiwai, један је од највећих универзитета за учење страних језика у Народној Републици Кини. Претходник овог универзитета је основан 1941....

opširnije

Страни лектори и њихов допринос словенским језицима

Увод Изучавајући одређени језик, књижевност и културу, често имамо прилику да се упознамо са радом изванредних научника и проучавалаца. Кроз њихове студије и сами боље разумемо један народ и њихов језик. Овде се налази списак лектора који су имали велики утицај на...

opširnije

СЛАВИСТИКА НА БРАЗИЛСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Universidad Estadual de Campinas - Бразил На овом универзитету славистика је присутна само у виду руског језика у оквиру Центра за стране језике.  Наиме, курс се састоји од 6 нивоа, односно, 6 семесестара. Издвајам почетни LA115 (http://www.cel.unicamp.br/index....

opširnije

СЛАВИСТИКА НА МЕКСИЧКИМ УНИВЕРЗИТЕТИMA

Истражујући универзитете Латинске Америке дошла сам до сазнања да је тамо славистика веома мало заступљена. Ако и постоји могућност учења неких од словенских језика, онда је то само у виду изборног предмета. Информације о могућности учења српског језика не постоје....

opširnije

СРБИСТИКА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У ФРАНЦУСКОЈ

Студенти и професори факултета у Стразбуру приложили су овај видео материјал, који треба да прикаже живот у Србији данас. С обзиром на лепоту снимка, добија се утисак о француском погледу на Србију. Славистичке студије постоје на 11 факултета у Француској. Истраживања...

opširnije

СРБИСТИКА НА УКРАЈИНИСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

 Рад представља преглед историје проучавања српског језика, књижевности и културе на украјинским универзитетима: од првих трагова научног интересовања за српски језик, преко увођења србистичких, раније сербокроатистичких предмета, формирања...

opširnije

СРБИСТИКА И СЛАВИСТИКА НА ЧЕШКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

У данашње време, време глобализације, одређени језици су преузели водећу улогу у свету, па они „мање битни” губе на значају, због чега је све  мање људи који показују интересовање за њихово учење. Због тога се Катедре за србистику и славистику широм Европе гасе. И ове...

opširnije

СРБИСТИКА НА НЕМАЧКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Узевши у обзир чињеницу да су немачко-српски (културни) односи понекад били тешњи него што се то слути, сасвим је природно да се ова два народа баве језиком и културом онога другог. Врло је охрабрујуће сазнати да су студије овога нашег језика, како год га људи...

opširnije

СРБИСТИКА И СЛАВИСТИКА НА МОСКОВСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Нестајање Катедре за славистику на многим универзитетима у Европи? – Да, на велику жалост, све је мање студената који се опредељују за изучавање српског језика и језика и културе осталих словенских народа. Пада број заинтересованих за поменуте катедре и тако долази до...

opširnije

Славистика у Јужној Кореји – други део

СЛAВИСТИКA  У  РEПУБЛИЦИ КOРEJИ (oсврт нa aктуeлнo стaњe)[1] Eтнoкултурнe, истoриjскe, гeoпoлитичкe и другe спeцифичнoсти пojeдиних зeмaљa  прирoднo утичу нa oбликoвaњe и прoфилисaњe  њихoвих нaучних срeдинa. Збoг тoгa и слaвистикa имa jeдaн стaтус у слoвeнским...

opširnije