Александар Лома је рођен у Ваљеву 1955. године. Он је класични филолог, ономастичар, етимолог, академик САНУ и редовни професор Филозофског факултета у Београду.

  1. године је завршио Ваљевску гимназију, а у Београду је 1978. дипломирао класичне науке на Филозофском факултету. Годину дана касније постаје асистент на истом факултету, на Одељењу за класичне науке. Магистрирао 1986, а докторирао две године касније. 2001. године постаје редовни професор на Одељењу за класичне науке, на предметима Грчки језик и Историја религија.

Као Хумболтов стипендиста се стручно усавршавао на Универзитету у Минхену од 1989. до 1991. 2000. године добија стипендију од грчког министарства образовања, и одлази у Солун на усавршавање.

По позиву је предавао и на универзитетима у Солуну, Минхену, Монпељеу, Будимпешти и Бечу.

Редовни је члан Српске академије наука и уметности. Од 1994. године руководи пројектом израде Етимолошког речника српског језика при Институту за српски језик САНУ.  Објавио је око 250 радова на српском, енглеском, немачком, француском, руском, бугарском и украјинском језику. Осим писања радова, Лома се бавио и превођењем научне и уметничке књижевности, претежно са старогрчког и латинског, али и са немачког, енглеског и француског језика.

Лома се превасходно бави истраживањем индоевропске компаративне лингвистике, са акцентом на грчки, словенски, индоирански и староалбански језик. Остала поља истраживања укључују историју религијâ и компаративну митологију, и топонимију и историјску географију.

  1. године добија награду Александар Белић за најбољи чланак младог лингвисте. 2002. године је проглашен за Ваљевца-личност, а исте године добија награду Вукове задужбине за најбољу научну књигу.

Приредила: Јована Ружић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори: