ДУШКА КЛИКОВАЦ (1960-)

ДУШКА КЛИКОВАЦ (1960-)

Др Душка Кликовац, редовни професор на Катедри за српски језик и јужнословенске језике, на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Предмети које предаје: Синтакса српског језика; Лингвистика текста и прагматика; Функционални варијетети српског језика....
ЗОНА МРКАЉ (1961-)

ЗОНА МРКАЉ (1961-)

Зона Мркаљ је српска лингвисткиња, методологичар и доктор књижевности. Рођена је 1961. године у Београду, у којем се школовала и дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за српски језик, 1984. године. Магистрирала је десет, а докторирала...

МАТО ПИЖУРИЦА (1942-)

Мато Пижурица (рођен 14. септембра 1942. године у Вељем Дубоком) редовни је професор Филозофског факултета у Новом Саду. На Филозофском факултету у Новом Саду 1967. дипломирао је на Групи за јужнословенске језике. Постдипломске студије је завршио на Филолошком...
СЛОБОДАН ПАВЛОВИЋ (1967-)

СЛОБОДАН ПАВЛОВИЋ (1967-)

Слободан Павловић је дипломирао  на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за јужнословенске језике 1993. Магистрирао је  на истом факултету 1997, а докторирао 2005. године. Звање доцента за ужу научну област српски језик и лингвистика стекао је 2006. године,...

МИЛИВОЈ ПАВЛОВИЋ (1891-1974)

Миливој Павловић је рођен 1891. год. у Нишу, где је завршио основну и средњу школу. Филологију је студирао код чувених српских филолога: А. Белића, Ј. Скерлића и Б. Поповића. Усавршавао се у  Паризу и Поатијеу.  Тамо се бавио компаративистиком, санскритом, француским,...