Зборник Матице српске за филологију и лингвистику

Часопис Зборник Матице српске за филологију и лингвистику основан је 1957. године. До 1984. излазио је под називом Зборник за филологију и лингвистику. Објављује изворне и прегледне научне радове, научну критику, хронику и библиографију из области филолошких и...

Зборник Матице српске за књижевност и језик

Зборник Матице српске за књижевност и језик најстарији је Матичин зборник, основан 1953. године. Његов оснивач и први главни уредник био је тадашњи председник Матице Младен Лесковац. Прва свеска закључена је 1. септембра 1953, а објављена 1954. године. Лесковац је...

Наш језик

Наш језик, часопис за српски књижевни језик, покренуло је 1932. године Лингвистичко друштво у Београду, на челу са Александром Белићем, који је уредио седам књига предратне серије, као и девет књига и први двоброј десете књиге у новој, послератној серији часописа. Од...

Јужнословенски филолог

Јужнословенски филолог је часопис Српске академије наука и уметности и Института за српски језик САНУ. Покренули су га 1913. године Александар Белић и Љубомир Стојановић. Ово је један од најстаријих славистичких часописа у Европи, а од почетка часопис за...

Књижевност и језик

Часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије и Друштва за српски језик и књижевност Црне Горе. Друштво за српски језик и књижевност основали су 1910. године Александар Белић, Павле Поповић и Јован Скерлић. Његовим радом, који је прекидан само за време ратова...