Стил

Стил је међународни научни часопис првенствено посвећен лингвистици и књижевности. Покренуо га је 2002. године филолог и лингвиста Милосав Чаркић.Часопис излази једном годишње. Текстови у часопису објављују се на више светских језика. Сви бројеви часописа објављени су...

Славистика

Славистика представља годишњак Славистичког друштва Србије, и објављује изворне, научне и стручне радове на свим словенским језицима, књижевностима и културама. Радови се такође могу објављивати на светским језицима чије нације имају јаку славистичку традицију, а то...

Језик данас

ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ Реч уредништва из броја 1-2, 2014. (нова серија): Нашим читаоцима, Часопис Језик данас, посвећен неговању правилности и лепоте језичког израза, покренут је први пут 1997. године. Жеља Уредништва била је да се на...

Зборник Матице српске за славистику

Покренут у време када је српска филолошка периодика била мање разноврсна него што је данас, Зборник Матице српске за славистику (до 1984. године – Зборник за славистику) од почетка је био часопис за словенску филологију, док су друге области славистике биле у њему...

Прилози проучавању језика

Међународно познати лингвистички часопис Прилози проучавању језика излази од 1965. године на Филозофском факултету у Новом Саду. До сада је изашло 39 бројева. Академик Павле Ивић је потписан као главни уредник првог броја часописа. Како су рекли чланови редакције др...

Филолошки преглед

Покренут је 1963. године, са дужим или краћим прекидима, а публикован је континуирано до 1985. године. У том периоду – који данас називамо ,,првом“ серијом Филолошког прегледа – часопис су уређивали угледни научници: др Драган Недељковић, професор Филолошког факултета...